Neue Schwarze Romantik / New Black Romanticism
Topicuv Salon, Národní 9, Praha 1, 1. patro
19.07. - 24.08.2018

Opening: 19. July